Parafialna Rada Duszpasterska

 

            W naszej Parafii istnieje Parafialna Rada Duszpasterska, która składa się z osób odpowiedzialnych za poszczególne agendy duszpasterskie Parafii (Koła różańcowe, Lektorzy, Parafialny Zespół Charytatywny itp.)

            Spotkania odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu roku, pod kierunkiem księdza proboszcza z udziałem księży wikariuszy. Rada ma swojego Sekretarza, która sporządza protokoły z każdego spotkania Rady.

 

 

Parafialna Rada Gospodarcza

 

            W naszej Parafii istnieje Parafialna Rada Gospodarcza, w skład której wchodzą powołane do Rady osoby. Spotkania odbywają się przynajmniej dwa razy w ciągu roku, a w razie potrzeby częściej. Parafialna Rada Gospodarcza wspomaga księdza proboszcza w pracach remontowo- budowlanych prowadzonych w Parafii. Z każdego posiedzenia Rady jest sporządzany protokół przez Sekretarza Rady.

 

Parafialny Zespół Charytatywny

 

            Od 2004 roku w naszej Parafii istnieje Parafialny Zespół Charytatywny, w którego skład wchodzi 5 osób. Celem Parafialnego Zespołu Charytatywnego jest wspomaganie księdza proboszcza w poczynaniach charytatywnych. W czasie dotychczasowej działalności udało się kilkanaście razy rozdysponować pomoc żywnościową otrzymaną przez Parafię, za pośrednictwem Caritas Diecezji Płockiej w ramach pomocy Unii Europejskiej. Co roku przygotowywane są również paczki bożonarodzeniowe - ponad 70 paczek dla rodzin potrzebujących, najczęściej są to rodziny w których są osoby niepełnosprawne oraz dla matek samotnie wychowujących dzieci. Pomagamy również w przypadku zaistnienia różnych zdarzeń losowych. Przy tej okazji szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy składają ofiary do puszki umieszczonej na końcu ławek w naszym kościele, z napisem „Na cele charytatywne” oraz indywidualnym sponsorom, którzy składają ofiary bezpośrednio do księdza proboszcza. Parafialny Zespół Charytatywny prowadzi dokumentację ze swojej działalności.

 

Lektorzy

 

            W naszej Parafii w niedziele i święta Pismo Święte w czasie mszy świętych czytają lektorzy. Na mszach świętych o godzinie: 7.00, 9.00, 12.00 i 18.30  - osoby dorosłe, na mszy świętej o godzinie 10.30 - dzieci, na mszy świętej o godz. 17.00 – młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

            Nasza Parafia prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej. W zajęciach uczestniczy młodzież niepełnosprawna – obecnie 25 osób. Co roku, w Dzień Papieski nasza Parafia wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej organizuje spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z miasta Płocka i okolic. Szczególne podziękowanie należy się Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku – Borowiczkach za współudział w organizacji tych spotkań integracyjnych.

 

Ministranci

 

Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego (ministrare znaczy: służyć). To właśnie ministranci w każdym kościele spełniają niepowtarzalną posługę w czasie mszy świętych i nabożeństw. Ich obecność nadaje liturgii piękna i doniosłości. Bycie ministrantem to zaszczyt i wyróżnienie. Aby zostać ministrantem trzeba przejść kilkumiesięczny okres przygotowania w czasie którego kandydaci służą bez komży. Po przygotowaniu następuje uroczyste włączenie kandydatów do służby ministranckiej. W naszej Parafii w każdym czasie można się zapisać u księdza opiekuna, którym obecnie jest ksiądz Andrzej Petrykowski. Zbiórki ministranckie odbywają się w soboty dwa razy w miesiącu. Szczegółowe informacje o terminach zbiórek ksiądz Andrzej będzie podawał na bieżąco.

 

Oaza

Oaza jest ruchem młodzieżowym działającym w Kościele Katolickim, zainicjowanym w połowie dwudziestego stulecia przez ks. Franciszka Blachnickiego – gorącego zwolennika młodzieży i pracy z nią. Przyciąga do Kościoła coraz więcej dzieci i młodzieży, począwszy od najmłodszych klas szkoły podstawowej przez studentów, na rodzinach skończywszy (Kościół Domowy). Ruch ten ma w swej nazwie greckiej słowa światło – życie, są one symbolem Chrystusa, który jest Światłem i Życiem oraz jedyna drogą do zbawienia.

            W naszej parafii dzieci i młodzież, aby pogłębiać swoją wiarę mogą uczestniczyć w spotkaniach oazowych w dwóch grupach: młodszej i starszej, które są prowadzone przez młode osoby zaawansowane w formacji oazowej i życiu duchowym. Dzieci i młodzież maja możliwość wyjeżdżania w ciągu roku na rekolekcje weekendowe, a w wakacje na 15-dniowe rekolekcje w górach.

            Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do ks. Andrzeja Petrykowskiego, który jest opiekunem tychże grup.

Warto zajrzeć na strony oazowe:

- ogólnopolską http://oaza.pl

- diecezji płockiej: http://plockaoaza.pl

oraz zobaczyć ciekawą promocję ruchu na  https://www.youtube.com/watch?v=Eby6_jAyC6k

 

Parafialny Młodzieżowy Zespół Muzyczny Duc In Altum

 

            Duc in altum (co oznacza: Wypłyń na głębię) to nazwa naszego młodzieżowego zespołu muzycznego, który powstał w naszej Parafii w 2002 roku. Nasz zespół można usłyszeć podczas mszy młodzieżowych o niebywałym klimacie, w każdą niedzielę o godzinie 17.00.

            Członkowie zespołu to młodzież gimnazjalna i licealna. Odpowiedzialnym za zespół jest ksiądz Marek Wiśniewski. Niemałą rolę duchową i dopingującą zarazem spełnia Ksiądz Proboszcz – ks. kan. Ryszard Paradowski. Przez te lata zespół zasilały rzesze młodzieży. Rotacja była tak duża, że nie sposób wymienić wszystkich muzykujących prez te lata. Sklad zespołu zmieniał się nie tylko osobowo, ale i liczebnie.

            Obecnie w skład zespołu wchodzą wokalistki: Alicja Grabowska, Małgorzata Kołodziejska, Zuzanna Dobaczewska, Julia Wolińska, Zuzanna Rajchman, Natalia Markiewicz, Aleksandra Ners. Do instrumentalistów należą: Maja Jarzyńska (altówka), Weronika Rutkowska (skrzypce), Agata Waśniewska (wiolonczela), Jacek Matusiak (klawicze), Mikołaj Kuc (saksofon), Wiktor Bączyk (ksylofon) oraz gitarzyści Mateusz Lewandowski i Kuba Waśniewski. Wszystkie te osoby łączy pasja muzyczna, chęć śpiewania i grania na Chwałę Bożą, a ponadto możliwość spędzania czasu w gronie przyjaciół.

Sukcesem Zespołu Duc in altum jest wydana w 2018 roku płyta „Odpocznij w Bogu”.

 

Zespół Duc In altum przestał istnieć z chwilą zakończenia posługi kapłańskiej w naszej parafii księdza Marka Wiśniewskiego w roku 2019.

 

Zespół Santiago

Zespół Santiago powstał w Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy we wrześniu 2014 roku. Obecnie w skład Zespołu wchodzi 10 osób: Marysia Ciećwierz, Ola Ners, Julia Szpakowska, Marysia Rutecka, Kinga Michalak, Kasia Majewska, Martyna Stasiak, Sara Bisping-Janiak, Janek Rutecki i Piotrek Magierski, stale współpracują: Joanna Magierska i Julia Michalak.

Santiago zapewnia oprawę muzyczną niedzielnych mszy świętych dla dzieci o godz. 10.30.

Zespół przygotowuje również okolicznościowe programy słowno-muzyczne, prezentowane w kościele parafialnym oraz w innych płockich kościołach: „Wiadomość od Przyjaciela – o świętowaniu niedzieli” (2015), „Każdy może być świętym” (2016), Program o Objawieniach Fatimskich (2017), „Ja to mam szczęście – w hołdzie Obrońcom niepodległości” (2018) oraz coroczne programy kolędowe przed Pasterką. Do niektórych programów („Chwała na wysokości”, „Ja to mam szczęście …” i „Słowo Ciałem staje się…”) członkowie Zespołu zaprosili do współpracy innych młodych muzyków – uczniów i absolwentów płockiej szkoły muzycznej. Współpraca ta zaowocowała cyklem koncertów zagranych w różnych parafiach, a także w Muzeum Mazowieckim, Zespole Szkół nr 1 na Międzytorzu oraz dla Klubu Inteligencji Katolickiej.

Zespół zajął II miejsce w Konkursie Piosenki Religijnej w Radzanowie (2016) oraz I miejsce w Konkursie Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej w Płocku (2017).

Santiago bierze aktywny udział w życiu miasta Płocka - uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, WOŚP, kolędował w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej oraz oprawiał muzycznie otwarcie nowej świetlicy w Domu Samotnej Matki w Białej.

W 2018 roku, z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przy wsparciu Księdza Dziekania Ryszarda Paradowskiego Zespół wydał płytę z piosenkami patriotycznymi pt. „Ja to mam szczęście…”.

Zespół realizuje również inne projekty: pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka w 2017 roku nagrał „Filmową pocztówkę z Płocka” – przewodnik po Płocku umieszczony w internecie, a w 2019 roku wydał książkę „Płock wspomnieniami malowany – rozmowy wnuków z dziadkami.”, przygotowaną we współpracy z Muzeum Mazowieckim i Książnicą Płocką, będącą zapisem rozmów członków Zespołu z najstarszymi mieszkańcami Płocka.

Opiekunami Zespołu SANTIAGO są Ewa i Wojciech Magierscy.

Opieką duchową sprawuje Ksiądz Dziekan Ryszard Paradowski.   

Większość młodzieży zaangażowanej w tenże zespół ukończyła szkołę średnią i udała się na studia poza Płockiem, co sprawiło zaprzestanie działania z rokiem 2021.

Zespół Bemolla

Zespół Bemolla powstał we wrześniu 2008 roku z inicjatywy uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej, mieszkających na terenie Parafii św. Jakuba Apostola w Płocku. Swoją nazwę przyjął od św. Joanny Beretty Molli – świętej żony, matki i lekarki, szczególnie czczonej w imielnickim kościele.

Zespół odnosił sukcesy podczas ogólnopolskich festiwali muzycznych: II miejsce na I Mazowieckim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Warszawie, III miejsce na XI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Niepokalanowie, III miejsce na V Ogólnopolskich Impresjach Artystycznych w Mrągowie.

W naszym kościele wielokrotnie uświetniał msze święte, przygotowywał okazjonalne programy artystyczne.

Opiekunem duchowym Zespołu był ks. proboszcz Ryszard Paradowski.

Zespół BeMolla przestał istnieć w 2017 roku, ponieważ większość osób należących do Zespołu wyjechała na studia poza Płockiem.

Legion Maryi

 

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem jest Frank Duff. Jest to ruch apostolstwa świeckich, działający pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Istnieją dwa rodzaje członkowstwa w Legionie:

  • członkowie aktywni, którzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych oraz starają się docierać do ludzi w celu wsparcia duchowego np. odwiedzają więźniów;
  • członkowie pomocniczy – modlą się w intencji rozwoju Legionu Maryi oraz uczestniczą w spotkaniach formacyjnych raz w miesiącu.

Obecnie w świecie Legion Maryi liczy około 2 mln członków aktywnych oraz około
10 mln członków pomocniczych. W Polsce opiekunem duchowym z ramienia Episkopatu jest nasz ksiądz biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. W naszej Parafii Legion Maryi istnieje od 2007 roku. Spotkania formacyjne odbywają się w salce katechetycznej, raz w tygodniu – w środę po porannej mszy świętej.  Opiekunem duchowym jest ksiądz proboszcz. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Legionu Maryi prosimy o kontakt osobisty w czasie cotygodniowych spotkań.

 

Koła Żywego Różańca

 

Koło różańcowe to wspólnota 20 osób, która modli się codziennie na różańcu. Każda osoba należąca do koła różańcowego odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca. W naszej Parafii osoby należące do kół różańcowych w czasie procesji eucharystycznych niosą swój różańcowy proporzec procesyjny.

            W naszej rodzinie parafialnej są następujące koła różańcowe:

  1. Koło Matki Bożej Różańcowej.
  2. Koło Matki Bożej Kościoła.
  3. Koło Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  4. Koło Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.
  5. Koło Matki Bożej Fatimskiej.
  6. Koło Misyjne: Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

oraz dwa koła, w których rodzice modlą się za swoje dzieci:

  1. Koło różańcowe imieniem Świętej Joanny Beretty Molla.
  2. Koło różańcowe imieniem Świętej Marty.

 

Spotkania przewodniczących kół różańcowych odbywają się z księdzem proboszczem raz w miesiącu, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

 

Chętne osoby do powstania nowych kół różańcowych mogą zgłaszać się w kancelarii parafialnej.

 

Wspólnota Krwi Chrystusa

W naszej Parafii istnieje również Wspólnota Krwi Chrystusa. Grupa ta jest duchową wspólnotą, która zobowiązuje się pogłębiać duchowość Przenajświętszej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas swoją Krwią, dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego. Krew Chrystusa jest ceną naszego odkupienia, która jest przelewana za nas podczas każdej Eucharystii. W tej Świętej Krwi Kościół odnajduje drogę do odnowy świata i Kościoła.

Przez wiele lat osoby należące do tej grupy, wspomagały finansowo budowę Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Osoby skupione we Wspólnocie Krwi Chrystusa w codziennej modlitwie posługują się brewiarzem dla osób świeckich.

Osoby należące do tejże grupy prowadzą w naszej Parafii comiesięczną, jednogodzinną adorację - w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Dodatkowe informacje