GRUZJA - ARMENIA

4 - 15.09.2018

 

 

  

 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI

 

Informacja dla osób wyjeżdzających do Gruzji i Armenii
Informuję pielgrzymów wyjeżdżających we wrześniu do Gruzji i Armenii,
że wpłaty trzeciej, ostatniej już raty, stanowiącej pozostałą do zapłaty kwotę,
będą do dnia 5 sierpnia.
Informuję jednocześnie, że w niedzielę 12 sierpnia po mszy świętej o
godzinie 12.00 w nowym domu parafialnym będzie spotkanie z panią dyrektor
Biura Nomada.

Dodatkowe informacje