Plan Misji Świętych Parafia św. Jakuba Płock Imielnica

„Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte”.

 

NIEDZIELA 10.03.2013

„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29)

Dzień modlitwy o Boże błogosławieństwo w Misjach Świętych

Uroczyste wniesienie Księgi Słowa Bożego

 

7.00 Msza święta z nauką ogólną                             12.00 Msza święta z nauką ogólną

9.00 Msza święta z nauką ogólną                             17.00 Msza święta z nauką dla młodzieży

10.30 Msza święta z nauką dla dzieci                       18.30 Msza święta z nauką ogólną

 

PONIEDZIAŁEK 11.03

„Błogosławieni ,którzy nie widzieli a uwierzyli” (J, 20,29)

Nabożeństwo „Tomasz”. Modlitwa o pogłębienie wiary w naszych sercach i rodzinach.

 

9.00 Nabożeństwo ewangelizacyjne „Tomasz” z nauką misyjną. Eucharystia.

10.30 Nabożeństwo misyjne dla dzieci. Eucharystia

12.00 Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych

16.30 nabożeństwo ewangelizacyjne „Tomasz” z nauką misyjną. Eucharystia

18.15 Pacierze misyjne

18.30 Nabożeństwo misyjne dla dorosłych i młodzieży „Tomasz” z nauką misyjną. Eucharystia.

 

WTOREK 12.03

„W imię Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem”

Dzień przebłagania za grzechy

 

9.00 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo przebłagalne za grzechy

10.30 Msza święta z nauką misyjną dla dzieci. Po mszy świętej nabożeństwo przebłagalne za grzechy

12.00 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo przebłagalne za grzechy

16.30 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo przebłagalne za grzechy

18.15 Pacierze misyjne

18.30 Msza święta z nauką misyjną dla dorosłych i młodzieży. Po mszy świętej nabożeństwo przebłagalne za grzechy. Po mszy świętej nauka stanowa dla rodziców.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA OD GODZINY 8.30 DO 13.00 I OD GODZINY 16.15 DO 19.30

 

Środa 13.03

„Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi” (1J3,1).

Dzień ponowienia przyrzeczeń chrztu świętego. Poświęcenie wody i soli.

Wierni przynoszą ze sobą świece i naczynka na wodę.

9.00 Nabożeństwo ewangelizacyjne „Jordan” z nauką misyjną. Eucharystia.

10.30 Nabożeństwo misyjne dla dzieci. Eucharystia

12.00 Msza święta z nauką ogólną dla dorosłych

16.30 nabożeństwo ewangelizacyjne „Jordan” z nauką misyjną. Eucharystia

18.15 Pacierze misyjne

18.30 Nabożeństwo misyjne dla dorosłych i młodzieży „Jordan” z nauką misyjną. Eucharystia.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA OD GODZINY 8.30 DO 13.00 I OD GODZINY 16.15 DO 19.30

 

CZWARTEK 14.03

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ten ma życie wieczne” (J6,56)

Dzień wdzięczności za dar Eucharystii i modlitwy za zmarłych

9.00 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo za zmarłych. Poświęcenie lampek.

12.00 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo za zmarłych. Poświęcenie lampek.

16.30 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo za zmarłych. Poświęcenie lampek.

18.15 Pacierze misyjne

18.30 Msza święta z nauką misyjną dla dorosłych. Po mszy świętej nabożeństwo za zmarłych. Poświęcenie lampek.

20.00 Nabożeństwo pokutne dla młodzieży. Spowiedź dla młodzieży.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PODCZAS NABOŻEŃSTW MISYJNYCH

 

PIĄTEK 15.03

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)

Dzień Misyjnej Drogi Krzyżowej. Zawierzenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

9.00 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo Eucharystyczne i zawierzenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

12.00 Msza święta z nauką misyjną. Po mszy świętej nabożeństwo Eucharystyczne i zawierzenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

16.30 Misyjna droga krzyżowa dla dzieci. Eucharystia.

18.15 Pacierze misyjne

18.30 Misyjna droga krzyżowa dla dorosłych. Eucharystia.

20.00 Misyjna droga krzyżowa dla młodzieży.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PODCZAS NABOŻEŃSTW MISYJNYCH

 

SOBOTA 16.03

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła…”(Łk.1,45)

Dzień Rodziny Katolickiej. Zawierzenie rodzin Niepokalanemu Sercu NMP

9.00 Msza święta z ponowieniem przysięgi małżeńskiej. Zawierzenie rodzin Sercu NMP.

12.00 Msza święta z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

16.30 Msza święta z ponowieniem przysięgi małżeńskiej. Zawierzenie rodzin Sercu NMP.

18.15 Pacierze misyjne

18.30 Msza święta z ponowieniem przysięgi małżeńskiej. Zawierzenie rodzin Sercu NMP.

20.00 Msza święta z nauką misyjną dla młodzieży.

21.00 Apel Jasnogórski.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA PODCZAS NABOŻEŃSTW MISYJNYCH

 

NIEDZIELA 17.03

WIERZĘ W JEDNEGO BOGA, OJCA WSZECHMOGĄCEGO

Uroczyste wyznanie wiary, ślubowanie wierności Krzyżowi Świętemu

Wierni na msze święte przynoszą ze sobą krzyżyki.

7.00 Msza święta z nauką ogólną                             12.00 Msza święta z nauką ogólną

9.00 Msza święta z nauką ogólną                             17.00 Msza święta z nauką dla młodzieży

10.30 Msza święta z nauką dla dzieci                       18.30 Msza święta z nauką ogólną

Po mszy świętej o godzinie 12.00 udamy się po krzyż misyjny i złożymy ślubowanie wierności krzyżowi świętemu.

Za naszą parafię o dobre przeżycie misji modlą się dwa zakony kontemplacyjne :

- Siostry Kapucynki zamieszkałe: Brwinów, ul. Kępińska 57;

- Siostry Karmelitanki Bose zamieszkałe:  Włocławek, ul. Kościelna 10.

Obydwa zgromadzenia serdecznie pozdrawiają całą naszą rodzinę parafialną.

Wyjazdy do chorych 19.03.2013 od godziny 8.30 .

W czasie misji świetych kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 - 8.00 i od 15.30 - 16.00 .

Dodatkowe informacje