„«Podwoje wiary» są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie.”

 

Drodzy Parafianie

Tymi słowami z Listu Ojca Świętego papieża Benedykta XVI inaugurującymi Rok Wiary chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do udziału w naszych Misjach Parafialnych, które rozpoczną  się w niedzielę 10 marca i będą wspaniałą okazją, aby poddać swoje serce ożywczemu działaniu Bożego Słowa, które pobudza wiarę, a więc prowadzi do głębszej więzi z Jezusem Chrystusem jako naszym Panem i Zbawicielem. Misje trwać będą tydzień czasu, tydzień wędrówki drogami Ewangelii gdzie przewodnikiem będzie sam Jezus, jak wtedy gdy zachęcał swoich uczniów by szli za Nim i coraz lepiej Go poznawali. Niech wszyscy czują się zaproszeni. Najpierw osoby starsze i samotne; chorych, którzy nie mogą uczestniczyć serdecznie proszę aby wspierali nasze misje swoją modlitwą, tak szczególnie cenną przed Panem Bogiem.  Zapraszam Was czcigodni małżonkowie, którzy poprzez sakrament małżeństwa zaprosiliście Jezusa do wspólnego budowania waszej rodziny i waszego domu. Misje są okazją aby to zaproszenie ponowić, aby jeszcze raz odnowić przymierze małżeńskie. Serdecznie zapraszam młodzież i dzieci. Z tak wielką miłością spojrzał Jezus na bogatego młodzieńca w Ewangelii. To spojrzenie Jezusa będzie wam towarzyszyło podczas misji. Niech wszyscy parafianie czuja się zaproszeni do spotkania z Jezusem i jego Ewangelią. Misje poprowadzi ksiądz Wojciech Majchrzak salezjanin z parafii świętego Stanisława Kostki w Płocku. Pamiętajmy o nim już teraz w naszych modlitwach.  Niech Jezus Chrystus Dobry Pasterz wspiera nasze przygotowania duchowe do jak najlepszego przeżywania czasu misji świętych.

Proboszcz

Ks. Ryszard Paradowski

 

Dodatkowe informacje